Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aankomst en vertrek
Aankomst is voor iedereen op maandag vanaf 14.00. De dag voor start van de Nijmeegse 4-daagse.
Vertrek is zaterdag na de laatste dag van de Nijmeegse 4-daagse voor 12.00.

Artikel 2: Annulering
1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt:

bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
bij annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum en op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

2. Bij annulering wordt de recreant in ieder geval 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Indien door bemiddeling van de recreant (in overleg met ondernemer) de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 3:
Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen.

Artikel 4: Klachten
1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 5: Latere komst en voortijdig vertrek
De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

2024 Slapen bij Herman | Algemene voorwaarden | Privacy Policy